Rüegg.dk-Logo
Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe, Kjöbenhavn 1873.

Min Herre Gud, hvis gode hånd - Udfør redeligt dit embede (Spitta/Rewentlow/Rüegg) - noderne

Lad min sang på tonens vinge - Berømmelse af Guds førelse (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Vel os, vor Fader har os kær - Faderen elsker eder (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Spørg mig ikke, hvi jeg sørger - Min sjæl tørster efter den levende Gud (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Til den stund vi ret os glæde - Du har det evige livs ord  (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Livets Ord, du rene kilde - Livets Ord  (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Herre, dagens arbejd og dens møje - Aftensang (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Dybt bøjer sig min sjæl for Gud - Min sjæl tier imod Gud (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

O vid, det er ej vanskeligt - Guds bud er ikke svære (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Mit hjerte slår med glade slag - Søndag morgen (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

O, min sjæl, den er så tom - Hjemve  (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Det kan ej bedre være - Troslivet (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

O kom, du Gud for sandhed - Pinse (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Jeg ved, at salig vil jeg blive - Jeg ved, på hvem jeg tror, og er sikker i min tro (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Vær selv, o Gud, min støttestav - Tag ikke din hånd fra mig  (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Årsag har I vel at fryde - Glæder eder i Herren altid  (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Menneskenes Frelser! - Synderens Frelser (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Jeg tror, og derfor siger jeg - Jeg tror (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Din er jeg, Gud, i døden som i livet - Jeg er din (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Bliv hos ham med trofast hjerte - Bliv i Jesus (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Bevar i mig, o Gud, en hellig længsel - Den plante, der blev plantet af Gud (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Rask tiden flyer, og snart du stander - Hvor er dog det forgængelige eder kært (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Er vor vej end nok så lang - Opmuntring (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Vorherre kender sine - Herren kender sine (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Ak Herre, hvilket brud - Tilbagevenden til sig selv og til Gud (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Hvor du, min Gud, mig føre vil - Altid vil jeg prise Herren (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Tit bliver livet øde - Den tørre tid (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Jeg er så lykkelig hos Gud - Andagt (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Ven, drag ud til Herrens ære - Til dagværket (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Se dog, hvor den gode Fader - Se, hvilken kærlighed (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

O Gud, min Gud, sådan som dig - Min Gud (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

O, lykkeligt det hjerte - Herrens tjener (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Ak, atter stråler solen klar - Efter Bedrøvelsen (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Græder ej for Jesu smerte - Græd ikke over mig, græder over Eder selv (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Hvor herligt, når den hårde strid får ende - Hvor herligt! (Spitta/Reventlow/Rüegg) - noderne

Chr. B. Grev Reventlow
(1845-1922)

Her finder du nogle åndelige sange (oversættelser) af Christian Benedictus Grev Reventlow sammen med min musik.

143. Min Herre Gud, hvis gode hånd - Udfør redeligt dit embede

1. Min Herre Gud, hvis gode hånd
  mig førte, aldrig træt,
hjælp mig, at jeg med kraftig ånd
  må altid handle ret.  ...

   PDF - Midi - 143 - Top

128. Lad min sang på tonens vinge - Berømmelse af Guds førelse

1. Lad min sang på tonens vinge
  stige op til dig, o Gud,
alt du herligt vil fuldbringe,
  alt du mægter ved dit bud.
Jeg med rørelse erkender,
hvordan alt til gavn du vender,
  jeg bevidner, glad og fro:
  Salige kun de, som tro!   ...

   PDF - Midi - 128 - Top

132. Vel os, vor Fader har os kær - Faderen elsker eder

1. Vel os, vor Fader har os kær,
  mildt vil han os betænke,
og faderligen vil enhver
  han livets ophold skænke.
    Hvad savner du
    dog, barn, endnu?
  Du ved, du har en Fader,
  som ej sit barn forlader.   ...

  PDF - Midi - 132 - Top

129. Spørg mig ikke, hvi jeg sørger - Min sjæl tørster efter den levende Gud

1. Spørg mig ikke, hvi jeg sørger,
  ej du lindre kan min sorg;
efter Gud min længsel spørger,
  efter Gud, den faste borg.
Kunde du mig alting give,
  og jeg fandt min Frelser ej,
måtte dog et vrag jeg blive,
  hjælpeløs på livets vej.   ...

   PDF - Midi - 129 - Top

241. Til den stund vi ret os glæde - Du har det evige livs ord

1. Til den stund vi ret os glæde,
  da vi tør for Herren gå,
da vi Jesus nær tør træde,
  hvor vi livets ord kan få!
Lad det ej forgæves blive,
  at vi stedes for dit bord,
selv, o Herre, ind du skrive
  i vort hjerte livets ord.  ...

  PDF - Midi - 241 - Top

245. Livets Ord, du rene kilde - Livets Ord

1. Livets Ord, du rene kilde,
  som fra Himlen strømmer ned.
Livskraft til enhver du giver,
  som har tro og kærlighed;
som lig markens visne blomster,
  blegende af solens brand,
mod den svale bæk sig bøjer,
  tørstig fra den tørre strand.  ...

  PDF - Midi - 245 - Top

247. Herre, dagens arbejd og dens møje - Aftensang

1. Herre, dagens arbejd og dens møje
  gjorde du mig med din nærhed let,
vær da hos mig, nu da dagens øje
  imod aften snart sig lukker træt.
Som i dag du stod mig tro ved siden,
  o så træd i aften og mig nær;
som du var min styrke under striden,
  også i min hvile hav mig kær.  ...

  PDF - Midi - 247 - Top

131. Dybt bøjer sig min sjæl for Gud - Min sjæl tier imod Gud

1. Dybt bøjer sig min sjæl for Gud
  og ender al sin klage;
på mig fuldbyrdes skal hans bud
  i alle mine dage.
Jeg er hans tjener, han min drot,
og hvad han gør, det er mig godt,
  hans vej er trøst og nåde.  ...

  PDF - Midi - 131 - Top

244. O vid, det er ej vanskeligt - Guds bud er ikke svære

1. O vid, det er ej vanskeligt
  at vinde salighed,
da du kan rumme al din pligt
  i barnets lydighed.  ...

   PDF - Midi - 244 - Top

251. Mit hjerte slår med glade slag - Søndag morgen

1. Mit hjerte slår med glade slag,
  en glædesdag er denne dag,
ved hellig klang jeg kaldes ud:
  Kom i mit hus, kom til din Gud!  ...

   PDF - Midi - 251 - Top

127. O, min sjæl, den er så tom - Hjemve

1. O, min sjæl, den er så tom
  her i verdens larmen,
længsel over mig der kom
  efter Faderbarmen.  ...

  PDF - Midi - 127 - Top

542. Det kan ej bedre være - Troslivet

1. Det kan ej bedre være
  for dig på sjæl og sind,
end om til Herrens ære
  dit liv du vier ind.   ...

  PDF - Midi - 542 - Top

246. O kom, du Gud for sandhed - Pinse

1. O kom, du Gud for sandhed,
  og drag du til os ind,
udbred du lys og klarhed,
  forband bedrag og skin.
Udgyd din hellig Ånde,
  ved hjerte, læber rør,
at udi al vor vånde
  vi Gud bekende tør.   ...

  PDF - Midi - 246 - Top

125. Jeg ved, at salig vil jeg blive - Jeg ved, på hvem jeg tror, og er sikker i min tro

1. Jeg ved, at salig vil jeg blive
  ved dig, min Jesus, du Guds Søn,
som ene salighed kan give,
  som hører hjertets stille bøn.
    Du skænker sjælen frejdighed
    med håb om evig salighed.   ...

  PDF - Midi - 125 - Top

1463. Vær selv, o Gud, min støttestav - Tag ikke din hånd fra mig

1. Vær selv, o Gud, min støttestav
  og før mig gennem livet,
hvor jeg fra vuggen til min grav
  af fjender er omgivet.
    Ja, og dit barn
    i deres garn
  ej på sig selv tør lide:
    det går sig træt,
    det viger let
  fra vejen af til side.  ...

  PDF - Midi - 1463 - Top

122. Årsag har I vel at fryde - Glæder eder i Herren altid

1. Årsag har I vel at fryde
  eder ved Guds nådes gunst:
at I glæden ret må nyde,
  øver eder i den kunst.
Skal unyttet han berede
eder fylden af sin glæde?
  Varig glæde, varig fred
  sender han til hjertet ned.  ...

  PDF - Midi - 122 - Top

1462. Menneskenes Frelser! - Synderens Frelser

1. Menneskenes Frelser!
  ved min sjæl du røre,
  at den ene dig må høre,
at i dig den søger
  alt, hvad den vil have.
  Lad din kærlighedens gave
      virke til,
      at den vil
    dig sig overgive;
    du dens tilflugt blive!  ...

  PDF - Midi - 1462 - Top

160. Jeg tror, og derfor siger jeg - Jeg tror

1. Jeg tror, og derfor siger jeg,
  hvor Herrens kraft jeg så;
jeg tror, og derfor viger ej,
  fast vil jeg hos ham stå;
hos ingen anden er der held
  end i den Herre Krist,
og evigt virker han mit vel,
  min Frelser, her og hist.   ...

  PDF - Midi - 160 - Top

95. Din er jeg, Gud, i døden som i livet - Jeg er din

1. Din er jeg, Gud, i døden som i livet,
  din er jeg, du, som døden led for mig,
din er jeg, derfor bliver alt mig givet,
  din er jeg og har vundet alt ved dig!   ...

   PDF - Midi - 95 - Top

94. Bliv hos ham med trofast hjerte - Bliv i Jesus

1. Bliv hos ham med trofast hjerte,
  som til jord fra himlen drog,
som til bod for eders smerte
  tusind smerter på sig tog.
Bliv hos ham, som ene bliver
  selv, når alt tilgrunde går,
som, når Gud en slutning giver
  alt, dog sejerrig består.  ...

  PDF - Midi - 94 - Top

1461. Bevar i mig, o Gud, en hellig længsel - Den plante, der blev plantet af Gud

1. Bevar i mig, o Gud, en hellig længsel
  imod dit rige, din retfærdighed;
og åbne tårekilden i min trængsel,
  som giver vækst min sjæl i tørken hed.
Vel skyder ukrudt op om mine sider,
o rens mig, Gud, at jeg til alle tider
  må ved din omsorg i din have stå
  og ej, i spiren kvalt, for snart forgå.  ...

  PDF - Midi - 1461 - Top

1460. Rask tiden flyer, og snart du stander - Hvor er dog det forgængelige eder kært

1. Rask tiden flyer, og snart du stander
  ved porten til en evighed.
Sig da, om det din sjæl opmander,
  om det måske den bøjer ned?
Har du kun tårer, sukke klager,
  at tiden flyer så rask for dig,
og ingen længsel, som dig drager
  imod det lyse himmerig?  ...

  PDF - Midi - 1460 - Top

52. Er vor vej end nok så lang - Opmuntring

1. Er vor vej end nok så lang,
  møjsom nat og dag,
føler på min pilgrimsgang
  jeg mig nok så svag:
dog jeg fatter frejdigt mod,
  bliver ej forsagt;
om jeg lidet end forstod:
  Kristus har jo magt.  ...

  PDF - Midi - 52 - Top

1457. Vorherre kender sine - Herren kender sine

1. Vorherre kender sine,
  han har dem altid kendt,
og stedes de i pine,
  snart bliver sorgen endt.
Han hjælper dem i nøden,
  han styrker deres ånd,
i livet og i døden
  de ledes ved hans hånd.  ...

  PDF - Midi - 1457 - Top

857. Ak Herre, hvilket brud - Tilbagevenden til sig selv og til Gud

1. Ak Herre, hvilket brud
  er mellem os tilstede?
Hvad gør, at ej som før
  jeg nu kan barnligt bede?
Jeg styrer vel som før
  til kirken end min gang,
men ej med hjertenslyst,
  nej, kun af pligt og tvang.  ...

  PDF - Midi - 857 - Top

1644. Hvor du, min Gud, mig føre vil - Altid vil jeg prise Herren

1. Hvor du, min Gud, mig føre vil,
  jeg følger uden sky!
Med salmesang og harpespil
  jeg priser dig påny.   ...

  PDF - Midi - 1644 - Top

2156. Tit bliver livet øde - Den tørre tid

1. Tit bliver livet øde
  og hjertet tomt og koldt,
som hver forhåbning døde,
  hver trøst, der opretholdt.
Har knap jeg frelsen funden,
  den skjules for mit blik;
og dog i trængselsstunden
  velsignelse vi fik.   ...

  PDF - Midi - 2156 - Top

1657. Jeg er så lykkelig hos Gud - Andagt

1. Jeg er så lykkelig hos Gud,
  at jeg det knap kan sige,
af øjet briste tårer ud,
  fra sjælen sorger vige.   ...

  PDF - Midi - 1657 - Top

876. Ven, drag ud til Herrens ære - Til dagværket

1. Ven, drag ud til Herrens ære;
  thi fra Herren er du sendt;
frugt skal dine spirer bære,
  velbegyndt er halv fuldendt.   ...

  PDF - Midi - 876 - Top

790. Se dog, hvor den gode Fader - Se, hvilken kærlighed

1. Se dog, hvor den gode Fader
  viser os sin kærlighed,
se, hvor han sit åsyn bøjer
  fuld af nåde til os ned!
Han, som os det allerbedste
  for det allerværste gav,
gav sin Søn for vore synder
  hen til kors og død og grav.   ...

  PDF - Midi - 790 - Top

851. O Gud, min Gud, sådan som dig - Min Gud

1. O Gud, min Gud, sådan som dig
  jeg finder i dit ord,
du netop er en Gud for mig,
  af hjertet jeg dig tror.   ...

  PDF - Midi - 851 - Top

2075. O, lykkeligt det hjerte - Herrens tjener

1. O, lykkeligt det hjerte,
  der Herrens bud har fulgt,
der handler, som han lærte,
  oprigtigt, ufordulgt,
der som et barn sig glæder
  ved tro at tjene Gud,
men bitterligt begræder
  det overtrådte bud.   ...

  PDF - Midi - 2075 - Top

816. Ak, atter stråler solen klar - Efter Bedrøvelsen

1. Ak, atter stråler solen klar,
  som glæden i mit hjerte,
den dunkle vej er åbenbar,
  blidt løser sig min smerte.
Nu kan jeg atter frit engang
fra sjælen synge ud min sang;
  den toner til din ære.  ...

  PDF - Midi - 816 - Top

47. Græder ej for Jesu smerte - Græd ikke over mig, græder over Eder selv

1. Græder ej for Jesu smerte,
  græd ej over Jesu død,
nej, begræd dit eget hjerte,
  din ufølte syndenød;
thi hos ham blev der ej funden
  blot en skygge af bedrag,
kun for dig man slog ham vunden,
  og for dig han tålte slag.   ...

   PDF - Midi - 47 - Top

650. Hvor herligt, når den hårde strid får ende - Hvor herligt!

1. Hvor herligt, når den hårde strid får ende,
  når på den sidste kamp der følger fred,
når vi fra fremmed land til hjemmet vende,
  hvor vi tør bygge for al evighed!
Når jeg den sidste støv fra mine fødder,
  den sidste sved fra panden visket har,
og i min nærhed synlig der jeg møder,
  hvad her på jorden min fortrøstning var.   ...

   PDF - Midi - 650 - TopDenne side - www.rüegg.dk/reventlow.html - blev sidst revideret den 28.05.2016.
Impressum -  Copyright © 2012 Johannes Thomas Rüegg -  Kontakt